Česká národní banka a důležité informace o ní

Česká národní banka je mezi lidmi stejně známá, jako třeba Státní rozpočet České republiky. A právě tato centrální banka České republiky se stane hlavním tématem tohoto článku. Prozradíme Vám o ní všechny podstatné informace, abyste vůbec měli představu o tom, čím vším se tato významná instituce zabývá.

  • Má kompetence správního úřadu.
  • Stará se o cenovou stabilitu.
  • Podporuje hospodářskou politiku.
  • Vydává bankovní mince.

Jaké má Česká národní banka úkoly?

V první řadě lze určitě zmínit, že Česká národní banka má dohled nad finančním trhem, potažmo bankovním segmentem. Dohlíží také na penzijní připojištění, kapitálový trh, družstevní záložny a mnohé další. Kromě jiného nastavuje základní úrokové sazby a obecně stabilizuje cenový index.

Česká národní banka má na starosti peněžní oběh a emise oběživa. V rámci nejrůznějších příležitostí se stará o vydávání pamětních mincí v limitovaných edicích. Jejím denním chlebem je také devizová činnost, regulace, potažmo devizové rezervy. Zapomínat bychom neměli ani na zmínku o zúčtování bank a platebním styku. Typickým příkladem je systému trhu krátkodobých dluhopisů.

Významné osobnosti ČNB

Česká národní banka je samozřejmě známá pod zkratkou ČNB. Známí jsou však i její guvernéři z let minulých, kteří tuto instituci vedli tím správným směrem. Zmínit se můžete třeba o třech významných guvernérech z předešlé doby. Ty Vám představíme prostřednictvím níže uvedené tabulky.

GuvernérFunkční období
Josef Tošovský1992 až 1997
Zdeněk Tůma2000 až 2010
Miroslav Singer2010 až 2016
Kdo byl významným guvernérem České národní banky?

ČNB se svého času jmenovala i Státní banka Československá, Národní banka Československá, Národní banka pro Čechy a Moravu nebo Bankovní úřad při ministerstvu vnitra.

ČNB je banka státu

Podstatné je také zmínit to, že ČNB je vlastně bankou státu. To znamená, že poskytuje své bankovní služby právě veřejnému sektoru, potažmo státu. Do této skupiny patří třeba veřejné vysoké školy, příspěvkové organizace, výzkumné instituce, státní fondy, zdravotní pojišťovny a Správa železnic.