DPČ kalkulačka 2023: Spočítejte si čistou mzdu z dohody

Dpč Kalkulačka 2023

Výpočet čisté mzdy z DPČ

Výpočet čisté mzdy z dohody o provedení práce (DPČ) může na první pohled působit složitě, ale ve skutečnosti není tak hrozivý. Základem je hrubá mzda, ze které se nejprve odečte sleva na poplatníka (pokud na ni máte nárok) a odvádí se sociální a zdravotní pojištění. Pokud vaše hrubá mzda z DPČ nepřesáhne 10 000 Kč za měsíc, máte možnost uplatnit slevu na dani z příjmu. V takovém případě vám zaměstnavatel strhne daň, ale vy si ji následně můžete uplatnit v daňovém přiznání a dostanete ji zpět. Pokud je vaše hrubá mzda z DPČ vyšší než 10 000 Kč, odvádí se daň z příjmu standardně. Pamatujte, že se jedná o zjednodušený popis a je vždy vhodné si ověřit aktuální legislativu a specifika vašeho případu.

Zdanění příjmů z DPČ v roce 2023

Daň z příjmů z dohody o provedení práce (DPČ) v roce 2023 se odvíjí od výše vaší mzdy a způsobu zdanění. Pokud si měsíčně vyděláte méně než 10 000 Kč, máte možnost zvolit srážkovou daň ve výši 15 %. V takovém případě se o nic dalšího nestaráte, daň za vás odvede zaměstnavatel. Pokud vaše mzda z DPČ přesáhne 10 000 Kč, nebo si vedle DPČ přivyděláváte i jinde, budete danit běžným způsobem. To znamená, že podáte daňové přiznání a uplatníte si slevy na dani a daňové zvýhodnění. Nezapomeňte, že od roku 2023 se zvyšuje sleva na poplatníka.

Odvody na sociální a zdravotní pojištění

V Česku platí zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Tyto platby slouží k financování důchodového systému, nemocenské, podpory v nezaměstnanosti a zdravotní péče. Zaměstnancům strhává odvody z hrubé mzdy zaměstnavatel, OSVČ si je hradí samy formou záloh a následného vyúčtování. Výše odvodů se liší pro zaměstnance a OSVČ. Pro OSVČ je minimální výše odvodů stanovena zákonem, pro zaměstnance se odvíjí od výše hrubé mzdy. Vedle povinného pojištění existuje i možnost dobrovolného připojištění, které nabízí širší rozsah krytí.

Sleva na dani u DPČ

Sleva na dani představuje možnost snížit si daňovou povinnost. U dohody o provedení práce, zkráceně DPČ, máte nárok na uplatnění slevy na dani ve výši 15 % z hrubé mzdy, maximálně však do výše 20 000 Kč za rok. Tuto slevu si můžete uplatnit pouze v případě, že váš příjem z DPČ nepřesáhne za rok 48 000 Kč. Pokud váš příjem z DPČ přesáhne tuto hranici, sleva na dani se vám krátkodobě krátí a od ročního příjmu 1 008 000 Kč ztrácíte nárok na slevu na dani z DPČ úplně. Pro rok 2023 se tato hranice nemění.

Zaměstnanecké benefity a DPČ

Zaměstnanci na dohodu o provedení práce (DPČ) mají nárok na některé zaměstnanecké benefity, ale ne na všechny. Zákoník práce rozlišuje mezi benefity, které jsou vázány na pracovní poměr, a těmi, které jsou dobrovolné.

Mezi benefity, na které mají i "dohodáři" nárok, patří například stravenky, příspěvek na penzijní připojištění nebo cestovní náhrady. Zaměstnavatel je však povinen tyto benefity poskytnout pouze tehdy, pokud to má ve své vnitřní směrnici nebo kolektivní smlouvě.

Naopak benefity, které jsou vázány na pracovní poměr, jako je například dovolená, nemocenská nebo 13. plat, "dohodářům" nenáleží.

Je důležité si uvědomit, že výše uvedené informace jsou pouze obecné a konkrétní podmínky se mohou lišit v závislosti na typu dohody a vnitřních předpisech zaměstnavatele. Vždy je proto vhodné si tyto informace ověřit u svého zaměstnavatele nebo na příslušném úřadě práce.

Evidence příjmů a výdajů z DPČ

Vedení evidence příjmů a výdajů je pro dohody o provedení práce (DPČ) s hrubou měsíční odměnou do 10 000 Kč dobrovolné. Pokud se rozhodnete evidenci vést, máte na výběr ze dvou metod: daňové evidenci nebo uplatnění výdajových paušálů. Daňová evidence je jednodušší formou evidence, kde sledujete pouze příjmy a výdaje. Pro uplatnění výdajových paušálů si nemusíte vést žádnou evidenci, stačí vám pouze doklad o příjmu. Výše výdajového paušálu je 60 % z příjmů, maximálně však 60 000 Kč za rok. Vedení evidence příjmů a výdajů z DPČ vám může pomoci snížit daňovou povinnost.

Daňové přiznání k DPČ za rok 2023

Pracovali jste v roce 2023 na dohodu o provedení práce a vaše příjmy z ní nepřesáhly 4 000 Kč za měsíc? Pak jste pravděpodobně nemuseli platit daň z příjmu. Pozor, to ale neznamená, že nemusíte podávat daňové přiznání. Pokud jste nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, máte povinnost podat daňové přiznání sami. Termín pro podání je stejný jako u ostatních, tedy do 3. dubna 2024. V rámci daňového přiznání si ale můžete uplatnit slevy na dani, například na studenta nebo na invaliditu, a získat tak případný přeplatek na dani zpět.

Publikováno: 18. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: JosefNovy

Tagy: dpč kalkulačka 2023 | kalkulačka pro výpočet dpč v roce 2023