Ekonomika: Průměrná mzda Maďarsko 2023 - Na co si přijdou Maďaři?

Průměrná Mzda Maďarsko 2023

Růst HDP a mzdy

Vzájemný vztah mezi růstem HDP a mzdami je komplexní a ne vždy přímočarý. Obecně se očekává, že s růstem ekonomiky, měřeným HDP, porostou i mzdy. Firmy prosperují, rozšiřují se a jsou ochotny nabízet vyšší platy, aby přilákaly a udržely si kvalifikované pracovníky. Růst mezd pak dále podporuje spotřebu a tím i ekonomický růst.

Nicméně, vliv HDP na mzdy může být ovlivněn řadou faktorů, jako je inflace, produktivita práce, automatizace a kolektivní vyjednávání. V některých případech může růst HDP přinést benefity spíše vlastníkům firem než zaměstnancům.

Inflace a reálné mzdy

Inflace a reálné mzdy jdou často ruku v ruce, i když ne vždy tím směrem, jak bychom si přáli. Zjednodušeně řečeno, inflace znamená růst cenové hladiny, zatímco reálné mzdy vyjadřují, kolik zboží a služeb si za mzdu skutečně koupíme. Pokud mzdy rostou pomaleji než inflace, naše kupní síla klesá a my si za stejnou práci můžeme dovolit méně. Naopak, pokud mzdy rostou rychleji než inflace, naše kupní síla se zvyšuje. V ideálním případě by mzdy měly držet krok s inflací, abychom si udrželi stejnou životní úroveň.

Minimální mzda v Maďarsku

Minimální mzda v Maďarsku je stanovena vládou a liší se pro kvalifikované a nekvalifikované pracovníky. Od 1. ledna 2023 činí minimální mzda pro nekvalifikované pracovníky 232 000 HUF hrub brutto měsíčně, což je v přepočtu zhruba 15 700 Kč. Pro kvalifikované pracovníky je minimální mzda 296 400 HUF hrubého měsíčně, tedy přibližně 20 100 Kč. Minimální mzda se v Maďarsku obvykle zvyšuje každý rok a je ovlivněna faktory, jako je inflace a růst mezd.

Vliv forintu na mzdy

Slabý kurz forintu může mít dopad na mzdy v České republice. Firmy, které obchodují s Maďarskem nebo tam mají pobočky, mohou pociťovat tlak na snižování nákladů, včetně mezd. Oslabení forintu totiž snižuje hodnotu příjmů z Maďarska v eurech nebo korunách. To může vést k nižším ziskům firem a následně i k tlaku na snižování mezd. Na druhou stranu, slabší forint může zlevnit české zboží a služby pro maďarské spotřebitele, což by mohlo vést k růstu exportu a tvorbě nových pracovních míst.