Ministerstvo financí České republiky podrobně

V Česku funguje řada státních institucí. Pokud se zaměříme na ty, které souvisí s ekonomikou a financemi, vypadne nám Ministerstvo financí České republiky. To má mimochodem na svědomí státní rozpočet republiky a mnohé další důležité věci. A právě s tímto ústředním orgánem státní správy Vás podrobněji seznámíme.

  • Založeno bylo v roce 1969.
  • Má na starosti státní závěrečný účet ČR.
  • Orgán pro státní pokladnu České republiky.
  • Zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb.

Ministerstvo financí a jeho hlavní agendy

Ministerstvo financí České republiky má samozřejmě několik organizací v tomto rezortu, které primárně souvisejí s financemi a přidruženými věcmi. Typickým příkladem je Státní tiskárna cenin a Finanční analytický úřad. Součástí ministerstva je také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Celní správa České republiky a Finanční správa České republiky. Opomenout bychom neměli ani na Centrum sdílených cenin.

Významní ministři financí

Jak už jsme uvedli v úvodu tohoto článku, Ministerstvo financí má v Česku poměrně dlouhou působnost, během níž se v jeho čele vystřídala spousta ministrů. Někteří z nich se jednoznačně zapsali do dějin České republiky. Poznat je můžete prostřednictvím níže uvedené tabulky.

MinistrObdobí působnosti
Leopold Lér1969 až 1973
Ivan Filip1997 až 1998
Bohuslav Sobotka2002 až 2006
Miroslav Kalousek2007 až 2009
Ivan Pilný2017
Jací ministři se vystřídali na Ministerstvu financí?

Minimálně tito ministři si svoji popularitu zasloužili svými výkony, výroky nebo kauzami s mini spojenými, a to jak v pozitivním, tak negativním směru.

V čem dalším se ministerstvo angažuje?

Pro úplnost bychom měli zmínit ještě mnohé jiné činnosti, které má na svědomí Ministerstvo financí české republiky. Tato instituce zajišťuje dozor nad kapitálovým trhem, má na starosti finanční hospodaření, závazky státu vůči zahraničí, účetnictví, audity a ostatní. Ministerstvo financí je zároveň aktivním členem mezinárodních finančních institucí, kde ze své pozice zastupuje Českou publiku ve věcech finančních. Ať už je to Evropská unie nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj známá pod zkratkou OECD.