Oddlužení – Víte, jak probíhá krok za krokem

Člověk se může v životě  dostat do mnohých nepříjemných situací. Může si vzít nevýhodnou půjčku, neumí zacházet s kreditní kartou a hle, problém je na světě. Spadnete se do finanční tísně, nejste schopni hradit své závazky a hrozí Vám osobní bankrot. Právě oddlužení je určitou cestou, jak z takové situace ven. A my Vám jej nyní podrobněji představíme.

  • Musíte prokázat úpadek.
  • Během pěti let je třeba splatit 30 % závazků.
  • Zbývajících 70 % Vám bude odpuštěno.
  • Je třeba mít pravidelný příjem.

Jak probíhá oddlužení?

Samotný proces vyžaduje jisté znalosti z tohoto oboru. Pokud jimi nedisponujete, pak si na pomoc raději přizvěte odborníka, protože jakékoliv časové ztráty a opravy jsou drahé a zbytečné. Pro mnohé jedince dokonce likvidační. V první řadě je třeba připravit návrh na oddlužení, který je předáván příslušnému krajskému soudu.

Jeho součástí musí být seznam Vašeho majetku, doklady o příjmech za poslední tři roky a vše ostatní, co dokazuje, že jste v následujících třech letech schopni splatit 30 % všech finančních závazků. Teprve pak máte šanci na úspěch.

Osobní i firemní bankroty

V České republice každoročně proběhne spousta osobních bankrotů, které se netýkají pouze fyzických nepodnikajících osob, ale také těch podnikajících, včetně samotných firem. Pro představu se můžete podívat na historické záznamy z roku 2019. Následující roky jsou vesměs obdobné.

ProcesPočet případů
Oddlužení114 000
Konkurs živnostníků2 300
Konkurs firem3 400
Reorganizace44
Oddlužení můžete vypadat všelijak.

Jak můžete vidět, každoročně potká oddlužení celkem dost lidí a mnohdy je tou jedinou cestou, jak se vymanit z nepříjemné dluhové pasti.

Ochrana před narůstajícími dluhy

Podání návrhu na osobní bankrot má ještě jednu podstatnou výhodu. Přesně tímto dnem dochází k zastavení narůstání dluhů u všech věřitelů. Je to taková malá pomyslná ochrana před věřiteli. V rámci oddlužení počítejte s tím, že všanc musíte dát všechen svůj majetek, který slouží pro umoření 30 % dluhů.