Státní dluh České republiky a jeho postupný vývoj

Naše země má nejenom každoročně upravovaný státní rozpočet, ale také svůj státní dluh. Jeho obsahu a vývoji v posledních letech se budeme více věnovat. I když tento dluh mírným tempem roste, stále v rámci ostatních zemí Evropské unie patříme spíše k těm méně zadluženým. A co se o státním dluhu dozvíte?

  • Co ho primárně tvoří.
  • Porovnání s ostatními státy.
  • Historický vývoj.

Státní dluh Česka

Co si představit pod pojmem státní dluh? Zjednodušeně řečeno jde o finanční závazky vlády. Na růst státního dluhu má primárně vliv deficit financování státního rozpočtu. Samotný dluh je financován různými úvěry od Evropské investiční banky. Dále jsou to státní dluhopisy, státní pokladniční poukázky a ostatní typy půjček. Pokud se na dluh státu podíváme z globálního hlediska lze konstatovat, že tvoří v podstatě celou část veřejného zadlužení. Konkrétně jde asi o 90 %.

Jak si dlouhodobě stojí Česká republika?

Pokud jde o státní dluh Česka, od roku 1993 má pochopitelně rostoucí charakter. Na druhou stranu je patrné, že rok 2012 se stal v tomto směru stagnujícím, až do roku 2019, kdy se na světě objevil koronavirus. Právě v tomto ohledu je na tom Česká republika s přihlédnutím k jiným zemím Evropy poměrně dobře. Přesvědčit se o tom můžete prostřednictvím níže uvedené tabulky s historickými daty státního rozpočtu.

RokStátní dluh v miliardách Kč
199359
2000289
2006803
20121 668
20181 622
Jak se vyvíjel dluh státu v minulých letech?

Státní dluh v porovnání s HDP

Dluh našeho státu je také dobře porovnatelný s HDP neboli hrubým domácím produktem v jednotlivých letech. I tato informace může rozšířit Vaše obzory a vnést trochu větší pochopení do celkové zadluženosti našeho státu. Vycházet můžete z níže prezentované tabulky.

RokStátní dluh v % HDP
199313
200012
200623
201241
201831
HDP se státním dluhem České republiky souvisí.

Ideální model by byl samozřejmě ten, kdyby zadlužení České republiky mělo snižující se charakter. Uvidíme, jak tomu bude v blízké budoucnosti.