Státní fond podpory investic – Co to vlastně je

Běžný občan může podporu od státu pocítit v mnoha různých oblastech. Je to například penzijní připojištění, respektive příspěvek od státu. Ten je vyplácen také v rámci stavebního spoření. Kapitolou samou o sobě je pak Státní fond podpory investic, který nabízí zajímavé dotační programy pro mladé.

  • Vznikl v roce 2000.
  • Původně se jmenoval Státní fond rozvoje bydlení.
  • Je v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
  • Vedle bydlení podporuje i cestovní ruch a regionální rozvoj.

Jak pomáhá Státní fond podpory investic?

Tento fond má za sebou určitou historii, během níž byl nápomocen například při odstraňování škod při povodních a cílil na podporu rekonstrukcí starých panelových domů. Primárně se zaměřuje na mladé lidi se zajímavými nízkoúročenými úvěry na bydlení. O dalších věcech se zmíníme v níže uvedených otázkách a odpovědích.

Pro koho je určen program pro Vlastní bydlení?

Státní fond podpory investic cílí především na lidi do 40 let. Ve své podstatě navazuje na oblíbený Program pro mladé.

Jaké další programy jsou populární?

Je to třeba program Zateplení, Program Živel, Nájemní byty nebo Panel 2013+.

Podporuje SFPI také veřejné věci?

Ano, dokazují to například programy jako Regenerace sídlišť a Výstavba pro obce.

Jsou nějaká omezení týkající se programů pro bydlení?

Obecně je to omezení z pohledu věku a toho, zda člověk má dítě do věku 15 let. Půjčky jsou zastropovány nejenom maximální podlahovou plochou, ale i velikostí úvěru.

V čem je výhoda této podpory?

Tento státní fond nabízí pochopitelně nízké úroky. Také se pyšní absencí poplatků za vedení úvěru a jakýchkoliv zbytečných penalizací.

Podpora může nabývat mnohých podob

Je pravdou, že Státní fond podpory investic je celkem vstřícný, flexibilní a zároveň se snaží pomáhat skutečně vyhrazeným cílovým osobám, aby nebyl příliš zneužitelný. V rámci něho lze počítat s dotacemi při narození dítěte, se zkrácením vázací doby, ale také při řešení mimořádných životních situací.