Státní rozpočet České republiky od A až do Z

Státní rozpočet České republiky se týká v podstatě každého z nás, kdo žije v této zemi. Jde totiž o primární plán hospodaření Česka. Samotný účet státního rozpočtu je spravován prostřednictvím České národní banky. Jestliže nevíte, co tvoří rozpočet státu a jak se vyvíjel v letech minulých, potom se začtěte do níže uvedených řádků.

  • Rozpočte se vztahuje vždy ke konkrétnímu roku.
  • Zajišťuje ekonomické funkce státu.
  • Existují různé typy rozpočtů.
  • Bere v potaz především příjmy a výdaje.

Státní rozpočet České republiky a jeho schvalování

Ještě než si představíme hlavní položky českého rozpočtu, měli byste vědět o tom, kdo jej má na starosti. Z logiky věci jasně vyplývá, že je to Ministerstvo financí. To ve své podstatě připravuje samotný návrh státního rozpočtu. V následujícím kroku ho přijímá Poslanecká sněmovna. Státní rozpočet České republiky je přijat zákonem. Zároveň je třeba uvést, že ho schvaluje česká vláda.

Jak si stojí státní rozpočet ČR?

Každého čtenáře tohoto článku bude jistě zajímat to, jak vypadá Státní rozpočet České republiky v praxi. Na mysli máme jeho historický vývoj. Dejme tomu v průběhu třiceti let. Na celkovou bilanci spojenou primárně se schodkem se můžete podívat v tabulce. Schodek je uváděn v miliardách českých korun.

RokSchodek
1999-29,63
2004-93,53
2011-142,77
2015-62,8
2019-28,52
Vývoj státního rozpočtu v historických datech.

Nejprve dochází ke vzniku schváleného rozpočtu, který se samozřejmě v průběhu roku částečně změní. V tabulce je uvedena skutečná podoba rozpočtu v daných letech.

Příjmy a výdaje státního rozpočtu

Pro úplnost se pojďme ještě zaměřit na to, co tvoří státní rozpočet. V rámci příjmů jsou to přímé a nepřímé daně, Fondy Evropské unie, sociální pojištění a drobnější ostatní příjmy. Pokud jde o výdaje, tam hrají primární roli mandatorní výdaje a kvazimandatorní výdaje. I zde představují samostatnou kapitolu ostatní výdaje. Nuže, nyní alespoň ve zkratce víte, co je to Státní rozpočet Česka a z čeho se vlastně skládá.