starý komín

Starý Komín

Tajemství starého komína: Co skrývá vaše bydlení?

Historie komínů Komíny, jak je známe dnes, se neobjevily hned s prvními ohništi. V dávných dobách se kouř z ohně v jámách a primitivních obydlích odváděl jen otvory ve stropě. Teprve s rozvojem stavebnictví a potřebou vytápět složitější stavby se začaly objevovat první komíny. Ve starověkém Římě se budovaly...