informace o sekuritizaci

Sekuritizace

Sekuritizace: Finanční nástroj nebo časovaná bomba?

Co je sekuritizace? Sekuritizace je proces, kdy se nelikvidní aktiva, jako jsou hypotéky nebo úvěry, sdružují do balíku a následně se z nich emitují cenné papíry. Tyto cenné papíry, zajištěné podkladovými aktivy, se pak prodávají investorům na kapitálovém trhu. Investoři profitují z úrokových plateb z podkladových...